Du lịch Thanh Long  trân trọng gửi Quý Khách hàng chương trình ghép đoàn như sau:  
HÀ NỘI- PATTAYA-BANGKOK GIÁ THU VỀ (VNĐ) HÀNH LÝ  
THÁI LAN 5N4D ( FD) K/h:23,24,25,26 29/7/2018   7KG+7KG  
THÁI LAN 5N4D ( FD) K/h:  03/08/2018   27KG+27KG  
THÁI LAN 4N3D ( SL) K/h:  05/08/2018 6.000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( FD) K/h:  05/08/2018   7KG+7KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  08/08/2018   27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  13,20/08/2018 6,350,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  13,20/08/2018 6,350000 27KG+27KG  
THÁI LAN 4N3D ( FD) K/h:  31/08/2018 7,500,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  10/9/2018 6,100,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h: 17/9/2018 6,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  1,29/10/2018 6,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  17/10/2018 6,100,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  5,19/11/2018 6,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  3,17/12/2018 6,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  19/12/2018 6,200,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  31/12/2018 7,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  14,28/01/2019 6,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  23/01/2019 6,200,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL)- 30 tết K/h:  04/02/2019 7,800,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL)- mùng 2 tết K/h:  06/02/2019 9,100,000 27KG+27KG    
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  23/01/2019 6,200,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  18/02/2019 6,000,000 27KG+27KG  
THÁI LAN 5N4D ( SL) K/h:  04,18/03/2019 6,000,000 27KG+27KG  
HCM- PATTAYA-BANGKOK THU VỀ

 

GIÁ TOUR (VNĐ)    
THÁI LAN (5N4D)( FD) K/h:  04/8/2018 7KG+7KG  
THÁI LAN (5N4D)( FD) K/h:  15/08/2018 6550,000 27KG+27KG  
THÁI LAN (4D 3N)( FD) K/h:  31/08/2018 7,390,000 27KG+27KG  
THÁI LAN (5D 4N)( FD) K/h:  26/09/2018 6,190,000 27KG+27KG  
THÁI LAN (4D3N)( FD) K/h:  29/12/2018 7,500,000 27KG+27KG  
ĐÀ LẠT-PATTAYA-BANGKOK THU VỀ GIÁ TOUR (VNĐ)    
THÁI LAN (5d 4n) K/h: T5,6,7,8   7KG+7KG  
CHẮC CHẮN 100% KHỞI HÀNH (MŨ CỜ GROUP TOUR !)