1. NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – LAS VEGAS – LOS ANGELES –  HOLLYWOOD – UNIVERSAL – SAN DIEGO

  Ngày KH: 29/3 + 26/4 + 25/5 + 22/6 + 26/7 + 25/8 + 27/9 + 28/10 + 23/11 + 24/12/2017
  Thời gian: 11N10Đ
  Giá tour: 75.990.000vnđ/kh

 2. CANADA – CUBA

  Ngày KH: 29/3 + 26/4 + 25/5 + 22/6 + 26/7 + 25/8 + 27/9 + 28/10 + 23/11 + 24/12/2017
  Thời gian: 15 ngày
  Giá tour: 156.000vnđ/kh