🌈New York – Philadealphia – Washington DC – Las Vegas – Hoover Dam – Los Angeles – HollyWood – Universal – San Franciso 11N10Đ (BAY BR)

+ KH: 15/9 & 29/9 & 12/10 & 20/10 & 24/11/2018. Giá: 71.900.000đ

+ KH: 7, 21/7/2018 & 7/2/2019. Giá: 73.900.000đ

+ KH: 20/12/2018. Giá: 75.900.000đ