TOUR KHỞI HÀNH THỜI GIAN HÀNG KHÔNG

GIÁ BÁN

TRUNG QUỐC
Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn Tháng 5: 15, 29

Tháng 6: 19

6N5Đ Đường bộ 6.990.000
Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn Tháng 5: 16, 30

Tháng 6: 26

5N4Đ China Southern Airlines (CZ) 12.500.000
Trùng Khánh – Xích Thủy – Vũ Long Tháng 5: 22

Tháng 6: 12, 26

6N5Đ China Southern Airlines (CZ) 11.990.000

12.490.000

Bắc Kinh – Hàng/Tô Châu – Thượng Hải Tháng 4: 21

Tháng 5: 12

Tháng 6: 23

7N6Đ Vietnam Airlines (VN) 14.990.000

15.490.000

16.590.000

NHẬT BẢN
Nhật Bản – Cung đường vàng Tháng 5: 23, 30

Tháng 6: 20

Tháng 7: 11

Tháng 8: 29

6N5Đ Jetstar (BL) 29.990.000
HONG KONG
Hồng kông Tháng 4: 28

Tháng 5: 19

                26

Tháng 6:9,16,23

4N5Đ Hong kong Airlines (HX) 15.800.000

11.900.000

12.900.000

12.900.000

ĐÀI LOAN
Đài Loan Tháng 4: 28 5N4Đ Viet Jet Air (VJ) 14.990.000
DUBAI
Dubai – Abu Dhabi Tháng 4: 27 6N5Đ Emirates (EK) 29.990.000
ÚC
Sydney – Canbera – Melbourne Tháng 5: 15, 27 7N6Đ Vietnam Airlines 46.900.000