TRÙM TOUR DU LỊCH NƯỚC NGOÀI 2018dl nuoc ngoai

ĐÀI LOAN ( CI – 5 NGAY – 15.990.000VND)

Tháng 2:   18 ( MÙNG 3 TẾT ÂM LỊCH ) 

 

NAM PHI ( QR – 8 NGAY – 53.900.000VND)

Tháng 02:   17(MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH)

 

PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC (TK – 9 NGAY – 51.900.000VND)

Tháng 02:  17  (MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH)

                    

PHÁP – THỤY SỸ – Ý ( TK – 10NGAY – 57.900.000VND )

Tháng 2:   17  (MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH)

 

HAWAII  ( OZ – 5 NGAY – 49.900.000VND)

Tháng :    17/2/2018 ( MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH )

 

NHẬT BẢN   (VN – 6NGAY – 34.990.000VND)

Tháng 2 :   18            (MÙNG 3 TẾT ÂM LỊCH)

Tháng 3 :   26 & 30   (HOA ANH ĐÀO –  37.990.000VND)

Tháng 4 :   01 & 04   (HOA ANH ĐÀO –  37.990.000VND)

 

SING – MALAYSIA (MI&MH – 6NGAY – 15.900.000VND)

Tháng 2 :   17            (MÙNG 2 TẾT ÂM LỊCH)

dang-ky-mua-topaz-cityMr Tùng: 0916 479 777

Skype: tatungthanhlong