THÁI LAN (4n),(THÁI AIRWAYS K/h:29/12/2017 ► 7.200.000đ 27KGS/