=========== * * * * * * * =================

🌈NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (6N5Đ) (ĐƯỜNG BỘ)

+ KH: 3, 10, 17, 24, 27, 31/7/2018. Giá: 7.490.000Đ

🌈TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (5N4Đ) (CHINA SOUTHERN AIRLINES)

+ KH: 04, 11, 18, 25/07 & 01, 08, 15/08/2018. Giá: 12.500.000Đ

+ KH: 29/08/2018. Giá: 13.500.000Đ

🌈BẮC KINH (5N4Đ) (AIR CHINA)

+ KH: 6, 15, 20, 27/7/2018. Giá: 9.690.000Đ

🌈NAM NINH – QUẢNG CHÂU – THÂM QUYẾN (5N4Đ) (ĐƯỜNG BỘ)

+ KH: 12/7/2018. Giá: 7.490.000Đ

🌈THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN (4N3Đ) (VIETNAM AIRLINES)

+ KH: 15/7 & 03, 26/8/2018. Giá: 12.300.000Đ

+ KH: 22/7 & 10/8/2018. Giá: 11.900.000Đ

+ KH: 7, 16, 23/9/2018. Giá: 10.900.000Đ

🌈 BẮC KINH – THƯỢNG HẢI (5N4Đ) (VIETNAM AIRLINES)

+ KH: 11/7/2018. Giá: 15.500.000Đ

+ KH: 14, 22/8/2018. Giá: 14.500.000Đ

+ KH: 11, 19/9/2018. Giá: 13.500.000Đ

🌈BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU (7N6Đ) (ĐƯỜNG BAY)

+ KH: 16, 18, 26/7 & 2, 3, 29, 30, 31/8/2018. Giá: 16.990.000Đ –

+ KH: 16, 17, 19/8/2018. Giá: 16.500.000Đ

+ KH: 9, 13, 14/9/2018. Giá: 15.500.000Đ
=========== * * * * * * * =================