New York – Philadealphia – Washington DC – Las Vegas – Hoover Dam – Los Angeles – HollyWood – Universal 9N8Đ

+ KH: 28/7 & 25/8 & 21/12/2018. Giá: 61.900.000đ

+ KH: 27/10 & 17/11/2018. Giá: 59.900.000đ