Nước M 02 b đông tây: New York – Philadenphia – Washington – Las Vegas – Los Angles – San Diego (11 ngày 10 đêm)

Giá bán 74.990.000vnđ/khách

Khởi hành: ngày 22/12/2017