TOUR TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 – ÁP DỤNG TỪ 30/12 – 2/1/2018

  1. NHA TRANG 3N2D

Gía tour: 2 sao – 2.225.000

3 sao – 2.475.000

4 sao – 3.350.000

2. NHA TRANG 4N3D

Gía tour: 2 sao – 3.037.000

3 sao – 3.410.000

4 sao – 4.600.000

3. NHA TRANG  4N3D – NHA PHUHOẶC YANGBAY

Gía tour: 2 sao – 3.250.000

3 sao – 3.625.000

4 sao – 4.810.000

4. NHA TRANG – ĐÀ LẠT 4N3D 

Gía tour: 2 sao – 3.890.000

3 sao – 4.310.000

4 sao – 5.460.000

 5. NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5N4D 

Gía tour: 2 sao – 4..200.000

3 sao – 4.700.000

4 sao – 6.300.000

 6. NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5N4D 

Gía tour: 2 sao – 4..200.000

3 sao – 4.700.000

4 sao – 6.300.000

7.  ĐÀ LẠT 3N2D 

Gía tour: 2 sao – 3.270.000

3 sao – 5.700.000

4 sao – 4.600.000

8. ĐÀ LẠT 4N3D 

Gía tour: 2 sao – 4.500.000

3 sao – 4.800.000

4 sao – 6.300.000