Vĩnh Phúc – Chùa Hương – Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc – Chùa Bái Đình – Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc – Chùa Bái Đính – Tràng An – Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc – Đền Trần – Đền Vua Đinh – Vua Lê – Tràng An – VP
Vĩnh Phúc – Tràng An – Vĩnh Phúc
VP- Cố Đô Hoa Lư – Tam Cốc Bích Động – VP
VP – Vườn Quốc Gia Ba Vì – Đền Thờ Bác Hồ – VP
VP – Đền Thượng – Đền Thờ Bác Hồ – Làng Cổ Đường Lâm – VP