Tổ chức các tour đưa khách Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam