TẾT DƯƠNG LỊCH 

1.DUBAI (6 Ngày 5 đêm)

Khởi hành: 28/12 – Giá trọn gói: 31.900.000 vnđ/khách

2.Singapore – Malaysia (6 ngày 5 đêm)- Bay VN Airlines

Khởi hành:  08/12  –  Giá trọn gói: 549 usd /khách

Khởi hành:  28/12 – Giá trọn gói:   599 usd/khách

Khởi hành:  19/01 – Giá trọn gói:   549 usd/khách

 3.Singapore – Sentosa (4 ngày 3 đêm)- Bay Singapore Airlines

Khởi hành: 23/12 – Giá trọn gói: 579 usd/khách

Khởi hành: 29/12 – Giá trọn gói: 609 usd/khách

Khởi hành: 30/12 – Giá trọn gói: 609 usd/khách

Khởi hành: 20/01 – Giá trọn gói: 559 usd/khách

4.Hongkong – Shopping(4 ngày 3 đêm)- Bay Vietnam Airlines

Khởi hành:  08/12  –  Giá trọn gói: 579 usd /khách

Khởi hành:  22/12  –  Giá trọn gói: 679 usd /khách

Khởi hành:  29/12  –  Giá trọn gói: 729 usd /khách

Khởi hành:  30/12  –  Giá trọn gói: 729 usd /khách

5.Hongkong – Quảng Châu – Thâm Quyến(5 ngày)- Bay VN

Khởi hành:  30/12  –  Giá trọn gói: 829 usd /khách

6.Bắc Kinh – T.Hải – H.Châu – T.Châu (7ngày 6 đêm) – BAY VN

Khởi hành: 15/12 – Giá trọn gói: 699 USD/khách – Tàu Cao tốc

Khởi hành: 27/12 – Giá trọn gói: 729 USD/khách – Tàu Cao tốc

 7.Hàn Quốc (5 ngày 4 đêm)

Khởi hành: 28/12 – Giá trọn gói: 14.990.000 Vnđ/khách – Bay OZ

8.Myanma (4 ngày 3 đêm)

Khởi hành: 30/12 – Giá trọn gói: 539 usd/khách – Bay VN

9.Đài Loan (5 ngày 4 đêm)

Khởi hành: 13/12 – Giá trọn gói: 11.900.000 Vnđ/khách – Bay VN

 10.Thái Lan (5 ngày 4 đêm) 

Khởi hành: 29/11 – Giá trọn gói: 5.900.000 Vnđ/khách (CT 5 Ngày – Bay SL)

Khởi hành: 13/12 – Giá trọn gói: 5.900.000 Vnđ/khách (CT 5 Ngày – Bay SL)

Khởi hành: 24/01 – Giá trọn gói: 5.900.000 Vnđ/khách (CT 5 Ngày – Bay SL)

Khởi hành: 08/03 – Giá trọn gói: 5.900.000 Vnđ/khách (CT 5 Ngày – Bay SL)

Thái Lan (4 ngày 3 đêm) 

Khởi hành: 29/12 – Giá trọn gói: 7.500.000 Vnđ/khách (CT 5 Ngày – Bay SL)

11.Nam Ninh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn (6 ngày) 

Khởi hành: 26/12 – Giá trọn gói: 8.500.000 Vnđ/khách

Khởi hành: 27/12 – Giá trọn gói: 8.500.000 Vnđ/khách

12.Pháp – Dức – Bỉ – Hà Lan 10 Ngày 9 đêm

Khởi hành:  22/12– Giá trọn gói:  59.900.000 Vnđ/khách

 13.Sydney – Canberra- Melbourne 7 Ngày 6 đêm

Khởi hành:  29/12 – Giá trọn gói:  62.900.000 Vnđ/khách