#_TOUR_THÁI_LAN_PATTAYA_GHÉP_KHÁCH_LẺ

→ GIÁ :  5.990.000vnđ =>30/11 – 5 Ngày

→ GIÁ :  5.990.000vnđ => 4,18/12 – 5 Ngày

→ GIÁ :  5.990.000vnđ => 8,15,22/1/2018 (SL) – 5 Ngày

→ GIÁ : 5.990.000k => 29/1/2018 (SL) – 5 Ngày

→ GIÁ :  5.990k => 5,12,26/02/2018 (SL) – 5 Ngày

💓🚪👉 #_TẾT_ÂM_LỊCH và #_DƯƠNG_LỊCH

🌞 7.700.000đ => 29/12/2017 (TG)– 5 Ngày – TẾT DƯƠNG LỊCH

🌞) 7.200.000đ => 13/02/2018 (VJ)– 5 Ngày – 28 TẾT

🌞 7.500.000đ => 14/02/2018 (SL)– 5 Ngày – 29 TẾT

🌞 10.490.000đ => 17/02/2018 (TG)– 5 Ngày – MÙNG 2 TẾT

🌞 9.400.000đ => 18/02/2018 (FD)– 5 Ngày – MÙNG 3 TẾT

🌞8.490.000đ => 19/02/2018 (SL)– 5 Ngày – MÙNG 4 TẾT

🌞 7.600.000đ => 21/02/2018 (SL)– 5 Ngày – MÙNG 6 TẾT

🌞 7.200.000đ => 22/02/2018 (VJ-SL)– 5 Ngày – MÙNG 7 TẾT

🌞 6.450.000đ => 23/02/2017 (SL-VJ)– 5 Ngày – MÙNG 8 TẾT

🌞 6.400.000đ => 24/02/2017 (FD-SL)– 5 Ngày – MÙNG 9 TẾT

🌞 6.300.000đ => 25/02/2017 (SL-VJ)– 5 Ngày – MÙNG 10 TẾT

 MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ PHÒNG SALE – MR HƯƠNG
094.305.3388