LỊCH GHÉP KHÁCH LẺ THÁI LAN HÈ 2018

1. Khởi hành từ Hà Nội 
* 5.000.000 vnđ => 15/04/2018 – 4 Ngày – SL
* 5.900.000 vnđ => 23/04/2018 – 5 Ngày
————————————————————-
* 6.350.000 vnđ => 09/5/2018 – 5 Ngày – SL
* 6.350.000 vnđ => 14,21/05/2018 – 5 Ngày) – SL
* 6.450.000 vnđ => 30/5/2018 – 5 Ngày – SL
————————————————————-
* 6.350.000 vnđ => 4,18,25/6/2018 – 5 Ngày – SL (heart)
* 6.350.000 vnđ => 24/6/2018 – 4 Ngày – SL
* 6.650.000 vnđ => 13,27/6/2018 – 5 Ngày – SL
* 6.750.000 vnđ => 29/6/2018 – 5 Ngày – FD
————————————————————-
* 6.550.000 vnđ => 01,08,16,18(SL),23/7/2018 – 5 Ngày – FD
* 6.450.000 vnđ => 2,30/7/2018 – 5 Ngày – SL
* 6.750.000 vnđ => 6,13,15,24,27,29/7/2018 – 5 Ngày – FD
* 6.350.000 vnđ => 8,22/7/2018 – 4 Ngày – SL
* 6.350.000 vnđ => 16/7/2018 – 5 Ngày – SL
—————————————————————
* 6.550.000 vnđ => 03/8/2018 – 5 Ngày – FD
* 6.550.000 vnđ => 13,27/8/2018 – 5 Ngày – SL
* 6.350.000 vnđ => 5,19/8/2018 – 4 Ngày – SL
* 6.750.000 vnđ => 31/8/2018 – 4 Ngày – FD
=============================================
2.Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh :
* 6.350.000 vnđ => 30/05, 10,26/06 (FD) – 5 Ngày
* 6.550.000 vnđ => 26/07 (FD) – 5 Ngày
* 6.350.000 vnđ => 02/08 (FD) – 5 Ngày