LỊCH KHỞI HÀNH TẾT ÂM LỊCH :

1. DUBAI (6 Ngày 5 đêm)

Khởi hành: 16/02 – Giá trọn gói: 31.900.000 vnđ/khách (Tức Mồng 1 Tết)

2.NHẬT BẢN (6 Ngày 5 đêm)

Khởi hành: 16/02 – Giá trọn gói: 36.900.000 vnđ/khách (Tức Mồng 1 Tết)

3.BALI – INDONEISIA (4 Ngày 3 đêm)

Khởi hành: 18/02 – Giá trọn gói: 879 usd/khách (Tức Mồng 3 Tết)

4. MALDIVES (5 Ngày 4 đêm)

Khởi hành: 17/02 – Giá trọn gói:  42.900.000 vnđ/khách (Tức Mồng 2 Tết)

5.Singapore – Malaysia (6 ngày 5 đêm)- Bay VN Airlines

Khởi hành:  17/02  –  Giá trọn gói:  759 usd /khách – Tức Mồng 2 Tết

Khởi hành:  18/02  –  Giá trọn gói:  709 usd /khách – Tức Mồng 3 Tết

Khởi hành:  19/02  –  Giá trọn gói:  709 usd /khách – Tức Mồng 4 Tết

6.Singapore – Sentosa (4 ngày 3 đêm)- Bay Singapore Airlines

Khởi hành: 16/02 –  Giá trọn gói:  659usd /khách – Bay SQMI- Mồng 1 Tết

Khởi hành: 17/02 – Giá trọn gói:  769 usd/khách –Bay VN-Tức Mồng 2 Tết

Khởi hành: 19/02 – Giá trọn gói: 609 usd/khách-Bay SQMI- Mồng 4 Tết

Khởi hành: 20/02 – Giá trọn gói:  669 usd/khách –Bay VN-Tức Mồng 5 Tết

7.Hongkong – Shopping(4 ngày 3 đêm)- Bay Vietnam Airlines

Khởi hành:  17/02  –  Giá trọn gói:  929 usd /khách – Mồng 2 Tết

8.Bắc Kinh – T.Hải – H.Châu – T.Châu (7ngày 6 đêm) – BAY VN

Khởi hành: 17/02 – Giá trọn gói: 859 USD/khách – Tức Mồng 2 Tết

Khởi hành: 18/02 – Giá trọn gói: 839 USD/khách – Tức Mồng 3 Tết

 9.Myanma (4 ngày 3 đêm)

Khởi hành: 17/02 – Giá trọn gói: 649 usd/khách – Bay VN- Tức Mồng 2 tết

 10.Thái Lan (5 ngày 4 đêm) 

Khởi hành: 17/02 – Giá trọn gói: 10.900.000 Vnđ/khách (CT 5 Ngày – Bay VN)-Mồng 2 Tết

Khởi hành: 18/02 – Giá trọn gói: 8.700.000 Vnđ/khách (CT 4 Ngày – Bay SL) – Mồng 3 Tết

 11.Campuchia (4 ngày 3 đêm) 

Khởi hành: 17/02 – Giá trọn gói: 13.500.000 Vnđ/khách ( Bay VN)-Mồng 2 Tết