1.TOUR BANGKOK – PATTAYA 5 NGÀY 4 ĐÊM (VJ/BL/DD)✈
Giá: 6.790.000VNĐ

Khởi hành: thứ 4 hàng tuần

 

2.TOURSIEM RIEP – PHNOM PENH 4 NGÀY 3 ĐÊM (VN)✈
Giá: 12.990.000VNĐ 

Khởi hành: 27/10 & 30/12

3. TOUR VIÊNG CHĂN – LUANG PRABANG 4 NGÀY 3 ĐÊM (VN)✈
Giá: 13.490.000VNĐ

Khởi hành: 27/10 & 30/12

4. TOUR THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU 5 NGÀY 4 ĐÊM (VN)✈
Giá: 17.900.000VNĐ

Khởi hành: 19/10

5. TOUR NAGOYA – OSAKA – KYOTO – HAKONE – PHÚ SĨ  TOKYO 6 NGÀY 5 ĐÊM (VN)✈
Khởi hành 26/10: 34.900.000VNĐ 

Khởi hành 04/11: 35.900.000VNĐ 

6. TOUR DUBAI – ABUDHABI – DHOW CRUISE 6 NGÀY 5 ĐÊM (EK)✈
Giá: 25.900.000VNĐ

Khởi hành: 04/10 & 20/10

7.TOUR SINGAPORE (SQ)✈
Gía: 10.990.000 vnđ

Khởi hành: 21/10 & 24/11

8. TOUR SINGAPORE – MALAYSIA(VN)✈
Gía: 12.990.000VNĐ 

Khởi hành: 26/10
————————————————